Afkast

Vi har en side med om afkast, for det er i høj grad det der driver danskerne til at få energioptimeret hjemmet. Det er din gulerod, når du skal gøre en indsats for miljøet og indeklimaet generelt.

Afkastet vil tilmed have en stor indflydelse på om din investering er god eller ej. De fleste ældre huse vil have stor gavn af en optimeringsindsats, hvor du investerer i efterisolering, nye vinduer eller lignende.

Energispecialisterne ser her nærmere på en række af de vigtigste parametre og overvejelser du bør gøre dig, inden du vælger at kaste dig ud i et nyt projekt.

 

Hvad er dit budget?

Du skal altid starte med at få klarlagt dit budget. Det har en markant indflydelse på, hvordan du bør gribe hele processen an. Det er jo ikke sikkert du har råd til at gennemføre alle de forslag, som din energirådgiver har givet dig efter tjekket.

Selv med et godt afkast, er det heller ikke smart at sætte sig selv i en økonomisk klemme, hvor for mange penge ryger til energiforbedringer. Så klarlæg hvor mange penge du kan sætte af til forbedringer af hjemmet.

 

Hvad er tilbagebetalingstiden?

Afkast og tilbagebetalingstiden er to begreber der er tæt knyttet til hinanden. Du vil ofte opleve at afkastet vil være en procentsats pr. år, mens tilbagebetalingstiden er den tidsramme for, hvornår din investering har tjent sig hjem igen.

Med andre ord, det tidspunkt hvor dit afkast er på 100 %. Det er et vigtigt forhold, når du skal vælge imellem 2-3 forskellige initiativer. Man kan nemt forestille sig en situation, hvor du må vælge mellem efterisolering og udskiftning af vinduer og yderdøre.

Her kan efterisoleringen godt være den bedste investering økonomisk, mens nye vinduer vil påvirke indeklimaet markant mere. Det vil så være din overvejelse, i fællesskab med rådgiveren, at vurdere hvad der er vigtigst for Jer.

Men uanset hvad bør du kende til tilbagebetalingstiderne og sammenholde dem med hinanden, inde du vælger løsning.

Penge.dk har tidligere set nærmere på hvilke energiforbedringer der bedst kan betale sig. Tjek den ud for at få et bedre indtryk. Målt på tilbagebetalingstid vil den typiske top 3 i danske hjem være følgende:

  1. Hulmursisolering
  2. Tagisolering
  3. Udskiftning af vinduer og døre

 

Sæt ind hvor effekten er størst

Vores bedste råd, ud fra et økonomisk og miljømæssigt synspunkt, er at du skal sætte ind hvor effekten er størst. Altså hvor du kan spare flest penge og sænke dit CO2-forbrug mest. De to ting vil typisk hænge sammen.

Det kan så komme ekstra elementer i spil, der kan påvirke din beslutning, men lad dette være den gyldne hovedregel.